Driftsleder reisegjengen

Sted

Reiseprosjekter

Jobbeskrivelse

Jobbtype: Heltid
Varighet: Fast stilling

Rapportering:

 • Driftsleder rapporterer til anleggsleder.

Arbeidsområder:

 • Stillingene er tilknyttet driftsavdelingen og har følgende arbeidsområder:

Utbygging boligfelt

 • Næringstomter
 • Vegbygging
 • Andre utbygningsoppdrag

Driftsleders rolle:

 • Sikre effektiv drift på tildelte anlegg.
 • Planlegge driftsopplegg i samråd med anleggsleder for å tilstrebe en best mulig drift mht framdrift/økonomi og kvalitet, samt at arbeidene kan utføres på en sikker måte mht HMS.
 • Gjennomføre månedlige vernerunder.
 • Være et kontaktledd mellom byggherre og anleggsleder.
 • Delta aktivt i arbeidet der det er nødvendig.
 • Rapportere avvik til anleggsleder.

Ansvar:

 • Arbeidsledelse av arbeidslag.
 • Utarbeide og følge opp kortidsplaner.
 • Oppfølging av kvalitetsplaner.
 • Delta i byggemøter.
 • Utarbeide avviksrapporter.
 • Attestere på lønn- og maskinbilag.
 • Iverksette tiltak.

Myndighet:

 • Attestering av timelister.
 • Inntak av maskiner og ressurser i samråd med anleggsleder.
 • Bestilling av materiell iht prosjektavtaler.
 • Koordinering av maskiner/utstyr til egne anlegg.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Fagbrev.
 • ADK-sertifikat.
 • Ledelseserfaring.
 • Samarbeidsvilje.
 • Kontraktsforståelse.
 • Krav til formell utdanning kan fravikes

Søknad med CV sendes til stilling@risa.no

Kontaktperson

Hvis du har spørsmål om stillingen, kontakt:

Gudmund Kvia