Prosjektingeniør Trainee

Du er her:
Prosjektingeniør Trainee

Sammen med Kruse Smith Anlegg jobber vi i et arbeidsfellesskap, KSR ANS, om å bygge bussvei fra Stasjonsveien til Gauselvågen (Jåttåvågen). Denne delstrekningen er en av 26 delstrekninger av Nord Europas lengste bussvei (ca 50 km). Denne delen som KSR ANS har ansvar for er ca 2 km. Bussveien for denne strekningen blir for det meste egen trasè for bussen, med fortau og sykkelfelt på sidene. Prosjektet omfatter også kulvert for biltrafikk, en i nord, og en rundkjøring under bakken i sør. Prosjektet skal være ferdig bygget i løpet av 2026.

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email