Prosjektleder energi og industri

Sted

Reiseprosjekter

Jobbeskrivelse

  • Ivareta det kontraktuelle og formelle mot byggeherre, UE og større leverandører
  • Utarbeide UE avtaler og kontrakter sammen med innkjøpssjef og anleggsleder.
  • Være en pådriver til å samle inn og få betalt for økte objekter i kontrakten.
  • Ha oversikt over tilgang / avgang av objekter i kontraktene
  • Ha overordnet ansvar for økonomien på kontraktene og delta i økonomisk prosjektgjennomgang.
  • Bistå anleggsledere med å fremskaffe den dokumentasjon som byggherre til en hver tid krever
  • Skal sørge for at HMS arbeid på prosjektet blir fulgt opp og at nødvendige informasjon angående HMS blir formidlet til alle ansatte på prosjektet. Regelmessig gjennomføre HMS-møter/ vernerunder.
  • Behandling av avvik og implementering av forebyggende og korrigerende tiltak. Oppfølging av at tiltakene er effektive.

Ønskede kvalifikasjoner

  • Ingeniørkompetanse, teknisk fagskole eller tilsvarende.
  • Relevant erfaring kan kompensere for manglende kompetanse.

Søknad med CV sendes til stilling@risa.no

Kontaktperson

Hvis du har spørsmål om stillingen, kontakt:

Kjell N. Skjølingstad