Banebrytende kontrakt med Nye Veier

Du er her:
Banebrytende kontrakt med Nye Veier

 

Risa undertegnet den 05.06.2019 kontrakt med Nye Veier om å drifte inntil 125 kilometer motorvei.

 

– Vi starter i september med E18 mellom Tvedestrand og Arendal. Strekningen er 23 kilometer, deretter kommer de forskjellige andre veiene som ligger i kontrakten etter hvert. Kontrakten går over fem år, og har en opsjon som betyr at vi kan få ansvar for inntil 125 kilometer med motorvei, sier prosjektleder for drift- og vedlikehold i Risa, Erlend Aksnes.

Det er syv veistrekninger som omfattes av kontrakten, fra Trøndelag og til Agder. Kontrakten har en ramme på rundt 500 millioner kroner, og anbudet er gjennomført etter BVP-metoden (Best Value Procurement).

– Dette er en ny måte å inngå slike kontrakter på, både for Nye Veier og Risa. Det er lagt vekt på godt samspill med oss som leverandør, så dette er et oppdrag vi skal være stolte av, sier direktør for vei i Risa, Erlend Fiskum. Fiskum framhever også Risas høye kompetanse på drifts- og vedlikeholdsoppdrag. – Vi har hatt ansvaret for flere store slike kontrakter tidligere, dette betyr at vi nå får full bruk av den varierte og solide erfaringen, sier veidirektøren.

For Nye Veier har det vært viktig å velge en leverandør som har god kontroll på risikoen, og som kan sikre trafikantene trygge veier med høy kvalitet og god oppetid. Risa har prioritert å inkludere FoU-prosjekt i kontrakten som sikrer at både Nye Veier og Risa skal lære mest mulig av pilot-oppdraget, noe som blant annet innebærer  uttesting av nye arbeidsmetoder.

– Dette er utrolig kjekt. Vi har fått mulighet for å vise Nye Veier at vi er Ekta Vare med høy kompetanse på drifts- og vedlikeholdsjobber. Nå skal vi brette opp ermene og vise at vi er tilliten verdig. Det er dette vi kan aller best – nemlig å levere skikkelige tjenester gjennom lang tid, sier daglig leder Bjørn Risa.

 

Se og artikkel i Tvestrandposten: https://www.tvedestrandsposten.no/e18/nye-veier-as/lokale-nyheter/nye-veier-og-risa-signerte-kontrakt-for-veidrift/s/5-52-220825 

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email