Drift og vedlikehold

Du er her:
Drift og vedlikehold

Vi har lang erfaring i drift og vedlikehold av veistrekninger og annen infrastruktur, blant annet fra noen av landets største drifts- og vedlikeholdskontrakter. Vi skal være bransjens mest fleksible og effektive leverandør av slike tjenester.

Henvendelser vedrørende veinettet kontakt Veitrafikksentralen på telefon: 175