Lærlinger i Risa

Du er her:
Lærlinger i Risa

Risa satser på lærlinger og har et klart mål om at de skal være 10% av arbeidstokken. Vi har bestemt oss for å være pådrivere i arbeidet med lærlinger med å gjøre bransjen vår attraktiv for unge som skal velge yrke. Med gode fagfolk lang erfaring som lærebedrift legger vi til rette for å gi lærlingene de beste forutsettingene til å bli dyktige fagarbeidere.

Hos oss får du en trygg arbeidsplass med godt arbeidsmiljø og spennende oppgaver. Vi har eget opplæringssenter i flotte omgivelser på Eikeland Gård i Lund kommune hvor lærlingene får opplæring i rolige og trygge omgivelser.

Du er velkommen til å ta kontakt med våre lærlingansvarlige, Kathrine Lilleland og Svein Arild Tandrevoll, for å snakke om muligheten for læreplass hos oss.

 

Risa tilbyr opplæring i følgende fag:

 • Vei- og anleggsfaget
 • Anleggsmaskinførerfaget
 • Fjell- og bergverksfaget
 • Veidrift og veivedlikeholdsfaget
 • Anleggsrørleggerfaget
 • Yrkessjåførfaget
 • Service og administrasjonsfaget
 • IKT faget
 • Kokkfaget

 

Hvem kan søke læreplass i Risa:

 • Alle med godkjent yrkesfaglig retning
 • Ungdommer med god holdning og stor interesse for faget og bransjen kan også bli vurdert, selv uten videregående skole.

 

Våre forventinger til deg:

 • Viser interesse for faget og er engasjere
 • Er åpne for å lære nye ting og tar initiativ til egen læring
 • Bidrar til et positivt arbeidsmiljø
 • Pålitelige og lite fravær

 

Lærlingordningen i Risa: 

Før læretiden starter, arrangerer vi et felles oppstartsmøte for alle nye lærlinger. Her får de nyttig informasjon om Risa og lærlingordningen. Lærlingene vil få tildelt en fast fadder som har ansvaret for den daglige oppfølgingen. Hvert halvår settes det også opp halvårige samtaler med faglig leder med fokus på trivsel og oppfølging av læreplanen. I tillegg til faget gir vi grundig innføring i viktige forhold som helse, miljø, sikkerhet, kvalitet, det grønne skiftet og ny teknologi.

Årlig arrangerer vi lærling uken på vårt opplæringssenter, fylt med både faglig og sosiale aktiviteter. Lærling uken bidrar til å skape et god samhold mellom lærlingene, deres faglige veiledere og ledelsen.

Vårt mål er å tilby alle våre lærlinger fast jobb etter endt læretid, under forutsetning at du viser positive holdninger og har interesse for faget.

Lærlinger

Svein Arild Tandrevoll

Personal, Lærlinger

Kathrine Lilleland