Standard betingelser

Du er her:
Standard betingelser

Risa AS legger vekt på godt regulerte samarbeidsforhold med de selskapet kjøper varer og tjenester av. Det gjelder både innholdet i leveransene, HMS, kvalitet, etisk nivå og evne til å ta ansvar.

Her kan du lese våre standard betingelser.

Standard betingelser (31)