Ekta vare

Du er her:
Ekta vare

En satsing for framtiden

Ekta vare er navnet på en satsing vi startet høsten 2014, og som ikke har noen utløpsdato. Utgangspunktet var at vi ville sette arbeidslivskriminalitet, kvalitet, etikk og moral på agendaen.

Ekta vare omhandler hele atferden vår, men konkret dekker satsingen følgende tema: Lovverket, identitet, omdømme, økonomi, etikk og moral. Virkemidlene er mange. Vi har laget en flott håndbok og filmer, vi prater om de ulike temaene på samlinger og vi er nå i en prosess der Ekta vare implementeres i alle ledd av organisasjonen. Satsingen har også blitt omtalt i bransjetidsskrifter.

Hvor gode vi skal være koker ned til den enkelte. Vi er aldri bedre enn vårt svakeste ledd. Derfor er dette først og fremst et holdningsskapende arbeid og en prosess som aldri skal ta slutt. Jobber du i Risa er du Ekta vare. Du tar riktige valg og handler i tråd med lovverket. Du sier ifra hvis noe ikke stemmer. Videre bidrar du til trivsel på arbeidsplassen og er en god representant for Risa der du ferdes.

På fint heter det samfunnsansvar – å ta vare på samfunnet vi er satt til å betjene. Ekta vare er mye av det samme.

Ekta Vare - Identitet - Risa

Identitet

Hos oss.
Det vi vet deler vi med andre. Vi sier ifra dersom vi tror noe er galt. Det er mitt og ditt ansvar at vi har det bra, leverer og sover godt om natten. Risa den gode viljen.

Lover og regler

Fordi det er rett.
Risa skal levere slik som standardene beskriver. Vi følger nøye prosedyrer og retningslinjer, lover og forskrifter. Å følge lover og regler er Ekta vare.

Ekta vare - etikk og moral - Risa

Etikk og moral

Du på ditt beste.
Det handler om verdier.
Om å gjøre det som er riktig.

Det handler om lover og regler, men også om magefølelse og samvittighet.

Det handler om deg – om å være deg selv på ditt beste.
Om å være lojal til deg selv og de andre – til oss.
Vi som bygger Risa.

Økonomi

Det skal lønne seg.
Lønnen i Risa skal være rettferdig slik at alle føler seg verdsatt.
Gode leveranser er smarte leveranser som lønner seg – for kunden, for deg og for Risa.

Ekta vare - omdømme - Risa

Omdømme

Oss og de andre.
Vi er en seriøs og ansvarlig bedrift. Derfor trår vi varsomt og er redelige der vi ferdes.
Svart arbeid og andre misligheter tar vi sterk avstand fra.
Alt vi gjør skal tåle offentlighetens skarpe lys.

Vi er stolte av den jobben vi gjør, og viser den fram så ofte vi kan.

Du og det du velger

Du er den du er.
Du er det du gjør.
Du setter standard.
Din standard blir også Risa sin standard.