Feltutbygging

Du er her:

Vi legger til rette ved utvikling av ulike typer boligfelt. Eksempler på oppgaver er infrastruktur, parkeringsareal, drenering og klargjøring av byggegroper. Vi har lang erfaring i prosjektsamarbeid og bidrar med høy kompetanse.

Relaterte referanser

Tastarustå_1