Sponsing

Du er her:
Sponsing
Sponsing - Risa

Vi skal utvikle oss sammen med omgivelsene.

Vi har bestemt oss for at vi skal være bransjens beste arbeidsplass. Vi skal også spille på lag med nærmiljøet vårt. Mye av det arbeidet vi gjør er til nytte og glede for mange mennesker. Samtidig ønsker vi å være et godt yrkesvalg både for fagfolk med lang yrkeserfaring og unge som trår sine første steg i arbeidslivet.

For å nå slike mål er det viktig at vi spiller på lag med våre omgivelser. En måte å gjøre det på er å samarbeide med gode krefter i lokalmiljøene. På den måten lærer vi om hva som er viktig for dem som lever rundt oss, samtidig som det gir oss muligheten for å gi av vårt overskudd til gode og sunne samfunnsformål.

Akkurat nå støtter vi både lokal breddeidrett og eliteidrett. For oss er det å gi gode vilkår for både de mange og enerne to sider av samme sak.

En slik filosofi ligger også til grunn for vår satsing på Risa som selskap. Det er de mange som bygger et selskap som skal ha en sikker plass i eliteserien.

Blant de viktigste samarbeidspartnerne våre er Nærbø IL (generalsponsor).

Til dere som ønsker å søke om støtte.

Dersom dere ønsker å søke oss om sponsorstøtte vil vi at dere bruker skjemaet under. Vi ber dere begrunne hvorfor dere søker. Merk spesielt at vi prioriterer formål der Risa og den som mottar støtte kan utvikle oss sammen. Vi prioriterer formål som ligger i lokalmiljøene der vi har virksomhet.