Bærekraft

Du er her:
Bærekraft

Vår bærekraftspolitikk

I RISA tar vi ansvar og skal bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling ved å ta vare på menneskene og miljøet vi påvirker. Vi skal oppnå sunn vekst ved å forstå våre interessenter, stadig inneha rett kompetanse, samt investere i grønn teknologi og innovasjon. Vårt mål er å redusere miljøpåvirkning forbundet med alle våre aktiviteter og jobbe kontinuerlig med tiltak som styrker miljø, sosial rettferdighet, samt ansvarlig og etisk forretningsstyring.

For oss handler bærekraft om hverdagen og evnen til å ta valg som bidrar til langsiktig verdiskapning, hvor vi tar hensyn til og ivaretar vår viktigste ressurs; menneskene og miljøet. Aktivitetene vi gjør og tjenestene vi leverer skal ikke gå på bekostning av liv og helse, samt ha en begrenset klima- og miljøpåvirkningen. Sammen med alle våre interessenter skal vi bidra til utvikling av en bransje hvor helse, miljø og sikkerhet settes foran kortsiktig økonomisk vinning.

Vi slutter oss til FNs bærekraftsmål og har identifisert seks viktige mål som vi kan påvirke og ha innflytelse på gjennom våre aktiviteter: