NY KONTRAKT VERDT 500 MILLIONER I BOKS!!

Du er her:
NY KONTRAKT VERDT 500 MILLIONER I BOKS!!

Risa og Rekefjord Stone (RSA) har inngått en kontrakt med en verdi på 500 millioner kroner over fem år.

 

Risa får fornyet kontrakten som hoved entreprenør ved pukkverket i Rekefjord, som leverer kvalitetsstein til Europa.

«Risa har vært en solid og kompetent partner som får fornyet tillitt. Vi fortsetter det gode samarbeidet innenfor HMS og forbedringer i driften. Vi ser frem mot det videre samarbeidet!» sier daglig leder i Rekefjord Stone Egil Solheim.

 

Risa startet opp arbeidet i bruddet på østsiden i Rekefjord i 2014. Fra 2019 har Risa hatt ansvar for driften av bruddene både på øst- og vestsida av fjorden.

Tirsdag 21. november ble ny kontrakt signert. Denne sikrer videre drift og om lag 30 arbeidsplasser i Sokndal.

 

Risa er opptatt av å bygge kompetanse lokalt. Det skal det være to lærlinger på kontrakten til enhver tid. Både Risa og Rekefjord Stone har fokus på å rekruttere lærlinger og ansatte fra lokalsamfunnet.

BS Graveservice, basert i Sokndal, bidrar med arbeidskraft og maskiner. Rental One leverer maskinparken og har ansvar for vedlikehold og daglig ettersyn på maskinparken. Den totale sysselsettingen i bruddene er 68.

 

«Jeg er stolt og glad for at vi har fått fornyet tillit og ser fram til videre arbeid i bruddet. Framover skal vi jobbe for å optimalisere driften med mål om å redusere CO2-utslipp. Vi bruker ai-teknologi for å måle tomgangskjøring og vi investerer i en helt ny maskinpark med ny teknologi som også vil redusere dieselbruken og dermed CO2-utslipp», sier Kato Risa, anleggssjef i Risa.

Rekefjord Stone

Pukkverk i Hauge i Dalane med 30 ansatte som produserer kvalitetsstein av ansit og norit til infrastruktur i Europa, som havner, flom- og erosjonssikring og ballast til havvindturbiner.

 

I Rekefjord har Risa vært aktive siden 2014 med en kontrakt som varer frem til 31.01 2024. I Rekefjord utvinnes stein og det produseres grus og pukk, som er svært etterspurt i Europa. Det er estimert at driften i Rekefjord kan fortsette i ytterligere 25 år.

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email