Tømmerarbeid – Støyskjerming

Du er her:
Tømmerarbeid – Støyskjerming

Vi har høy kompetanse og lang erfaring på ulike virkemidler for skjerming mot støy.

Vi utfører alle typer støyskjermer, fasadeendring/ støyreduserende tiltak.

Relaterte referanser

Støyskjerm Aase gård - Risa
Støyskjerming, E39 Eiganestunnelen – Tasta-Risa
Støyskjerming - Risa
Støyskjerm Sørbø-Hove - Risa
Støyskjerm - Solasplitten - Risa
Støyskjerm - Sandved - Stangeland - Risa