HMS & Kvalitet

Du er her:
HMS & Kvalitet

HMS & Kvalitet i Risa – Å GJØRE HVERANDRE GODE

I Risa og med våre samarbeidspartnere skal vi alltid levere Ekta Vare.

Ekta Vare er først og fremst et holdningsskapende arbeid og en prosess som aldri skal ta slutt. Skal vi lykkes, er kvalitet nøkkelordet.

Vi skal hele tiden strekke oss etter å lære og bli enda bedre – det er ikke flaut å prøve å være best.

Kvalitet skal være synlig:

  • I arbeidet vi utfører
  • I resultatet av det vi gjør
  • På det utstyret vi bruker
  • I måten vi opptrer på
  • Ved at vi leverer det vi lover – og at vi gjør jobben riktig første gang

 

Risa skal levere slik standardene beskriver. Å følge lover og regler er Ekta Vare! Vi er forpliktet til å oppfylle krav fra kunder og krav som organisasjonen pålegger seg selv både når det kommer til HMS, ytre miljø, energi og kvalitet.

HMSK er en del av vår daglige drift, planlegging og gjennomføring av våre aktiviteter. Risa sine aktiviteter skal foregå uten ulykker og skader på liv, helse og ytre miljø.

Vi forplikter oss til å begrense negativ påvirkning på det ytre miljø fra våre aktiviteter. Vi forebygger og forbedrer vår miljøpåvirkning og påvirker våre kunder og leverandører gjennom vårt engasjement i miljøspørsmål. Energiløsningene som benyttes hos Risa er attraktive for kunder fordi de er miljøvennlige, bidrar til god energiutnyttelse samt å oppfyller gjeldende og kommende myndighets krav.

Vårt HMSK system har etablerte arbeidsprosesser og gode informasjonsrutiner for overvåking av energiforbruk på våre anlegg, maskiner og utstyr.

Vi er ledende i arbeidet med forbedring og optimalisering av energiforbruket.

Risa er forpliktet til kontinuerlig å forbedre HMSK styringssystemet samt å styre risiko for å forhindre uønskede konsekvenser.

Ekta Vare er: «At vi ikke skrider til verket før vi vet helt sikkert at vi kommer til å bevege oss på grønt område. Og det vi vet, deler vi med andre. Vi sier fra dersom vi tror noe er galt».