For leverandører

Du er her:
For leverandører

Risa ønsker å legge til rette for at våre leverandører skal ha klare og tydelige rammevilkår for leveransene. Sammen skal vi sikre at vi ivaretar krav og forventninger fra oppdragsgiver og samfunnet rundt oss. Aller helst skal vi levere slik at vi overgår disse forventningene. Det betyr Risa stiller strenge krav til leverandørene. Samtidig skal vi bidra med våre ressurser slik at leverandøren får muligheter til å innfri disse på en god måte. Det er gjennom godt samarbeid, åpenhet og ærlighet vi skaper resultater.