Anlegg

Du er her:

Risa er et nasjonalt ledende selskap innen energi- og vindkraftutbygging. Det støtter vår filosofi om å være en bidragsyter til et bærekraftig samfunn, hvor vi får uttelling for satsingen på bredt sammensatt kompetanse og ferdigheter.

Vi leverer ulike tjenester ved utbygging av vannkraft, vindenergi og andre energiformer. En økende del av våre oppdrag ligger innenfor etablering og videreutvikling av energi-infrastruktur. Vi har erfaring fra leveranser innenfor både vann- og vindkraft. Arbeidene strekker seg fra rene grunnarbeider til etablering av atkomstveier, masseutskiftning og deponering til sprengning og etablering av rigg og lagerarealer.