Historikk

Risa - Historie

Risa ble grunnlagt på Rangen i Nærbø i 1948 av de tre brødrene Tobias, Håkon og Georg Risa – på folkemunne også kalt «Rongarane».

Brødrene Risa vokste seg fort til å bli en betydelig arbeidsplass på Nærbø, og 5 år etter starten engasjerte firmaet 24 mann i tillegg til de tre brødrene.

De forsto verdien av å ha gode folk. Slik er det fortsatt i Risa.

I 1960 var det 60 mann på lønningslisten og den gang som i dag er firmaet en av de største arbeidsgiverne i distriktet.

Brødrene viste allerede fra første dag evne til å ta i bruk nye og innovative løsninger. Samtidig forsto de verdien av å ha gode folk. Slik er det fortsatt i Risa.

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

«Rongarene»

Her er brødrene Gerog (t.v.), Håkon og Tobias Risa

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

4 generasjoner Risa

Bjarne Risa

Bjarne Risa

Bjarne Risa begynte i firmaet 15 år gammel og startet sin karriere på kontoret som 20 åring. Han overtok som daglig leder i 1977 og drev selskapet fram til 31.12.2005

Bjørn Risa

Bjørn Risa er 3. generasjon Risa, og sønn av Bjarne Risa. Han er utdannet anleggsgartner v/Øksnevad Jordbruksskule og startet anleggsgartnerfirmaet Bjørns Hage & Anlegg AS i 1993. Dette drev han inntil han begynte i Risa AS i 1999. I 2006 overtok han som daglig leder.

På forus i 20 år

En topp moderne maskinpark er helt avgjørende. Her er en tradisjonell og en utadisjonell graver i arbeid. Forgraverskuffa på maskinen i forgrunnen gjorde stor suksess i myra på Engelsvoll i Klepp nylig.

Funksjonelt

Ved hjelp av røyrklypa Kjæledeggen styrer Ivar Vigre lett på plass gedigne vannrøyr på IVAR-anlegget, parsell 3. I den andre gravemaskinen sitter Årne Skrettingland, mens Alf Nærland, Odd Magne Lode og Kjell Ove Helleland jobber i grøfta.

M/S Haukeli

Slik så det ut da Magne Auestad og Br. Risa gravde fram M/S Haukeli, som hadde strandet ved Raunen utenfor Kvalbein. David mot Goliat, og David vant igjen.

Kontor i lastebilen

Arild Grude leder lastebiler og dumpere fra kabinen i Volvo’en. Intercom, walkie-talkie og mobil suser i ett, mens Reidar Refsnes rydder og laster opp på boligfeltet B 11 på Tasta.

Kjæledeggen

Verksmester Ingve Madland viser stolt fram røyrklypa som firmaet har søkt om å få patentbeskyttet.

Styret i jubileumsåret

Lars Egil Borsheim (t.v.), Kåre Skretting, formann Lars Brunes og daglig leder Bjarne Risa er fornøyde og stolte over firmaet. De tre styremedlemmene har alle rundt 10 år eller mer i sine verv.

Oppfinnerene

Ingve Madland (t.v.) og anleggsleder Ole Bjelland var sammen om å utvikle Kjæledeggen. Her er store ting på gang.

En ny spesialitet

Etter at Johannes Skårland kom til firmaet, har sprengning ble en spesialitet. Her er det Sven Harbo som leder boreriggen på anlegget til Baker Oil Tools i Tananger.

Gravarslia

Jcbben er nesten gjort. Doserne planerer den vanskelige lia på Sandnes, og snart ligger vei, vann og kloakknett klar.

Gravarslia II

Lumsk leire og slue skråninger. Rasfaren er alltid til stede.

Daglig leder

Bjarne Risa leder en frisk og spretten 50-åring.

Nydyrking

Leif Nesvik rydder nytt land i Matningsdal, en meget viktig del av Brødrene Risas virke i dag som det var for 50 år siden.

Pensjonistene trives

Hos Brødrene Risa blir du ikke glemt etter endt tjenestetid. Pensjonistene møtes jevnlig. På podiet her er Torgny Lode (t.v.), Alstein Skeie, Gustav Mæland, Georg Risa, Arne Liland, Bjarne Risa, Gerhard Njølstad, Håkon Risa og Olaus Kvia.

Jærbetong AS

Ferdigbetongbedriften på Gausland driver meget godt.

Topp støypesand

Med dette vakseverket på Skretting produserer Brødrene Risa støypesand med Kongens stempel for kvalitet.

Skytterkongen

Dyktige Johannes Skårland i gang med boreriggen i Sirevåg havn. Snart smeller det, og basen har full kontroll.

Grillfest

Sosialt samvær er viktig i en travel hverdag. Hele arbeidstokken med følge er samlet ved det flotte jaktsenteret på Ålgård. I forgrunnen funderer nok Bjarne på om Bjørn Kvia og kona Marit er fornøyd med kotelettene.

Et nytt IVAR-anlegg

Omtrent samtidig med jubileumsfesten starter Brødrene Risa arbeidet med siste etappe av hovedvannledningen til IVAR. Travelt blir det fortsatt.

Spretten gravemaskin

Med utsøkt teknikk svinger Loyd Skrettingland sin Kobelco opp på lastebilen. Transporten foregår effektivt og raskt.

Lur investering

Mange var skeptiske da Brødrene Risa og Jærbetong kjøpte pæle- og fundamenteringsselskapet Holt & Co. som ble til Holt Risa. Bjarne Risa og Asbjørn Skrettingland kan i dag konstatere at kjøpet har vært en kjempesuksess. (Foto: Ola M. Aanestad, Stavanger A

Nok en prototype

Bil og tilhenger for to til bruk i 12 kilometer lange vannledninger. Her er det Jørgen Skjæveland (t.v.) og Odd Magne Lode som skal på inspeksjon. Heldigvis har ingen klaustrofobi.

Gravarslia I

Et mektig stykke arbeid blir utført i Gravarslia innerst i Gandsfjorden. Midt i blåleira, i kraftige skråninger blir det plass til et nytt, flott boligfelt.

Full gang

Ivar Vigre setter på plass den aller første røyren etter at starten for et nytt IVAR-anlegg er foretatt på Bærheim i april 1996.

Ingen sjanse

Uldals gamle handelsskole hadde ingen sjanse da Risakarane ryddet tomt til nytt politihus i Stavanger i 1994.

Blide inne- og utearbeidere

Foran f.v. Johnny Borsheim (anl. leder), Bjørn Kvia (anl. leder), Knut Terje Vatland (anbudsansvarlig) og Bjarne Risa (daglig leder). Bak f.v. Kenneth Eide (ingeniør), Reidun Jåstad (kontorsjef), Martin Eskeland (siv. ing), Liv Risa (kontor) og Ole Bjella.

Livlig i middagspausen

Ole Bjelland (t.v.), Evert Haughom, Sven Harbo, Mads Bjelland, Magne Auestad, Jørgen Skjæveland, Kato Skrettingland og Johnny Borsheim har funnet tonen.

Hektisk aktivitet

Det gjelder å holde tunga beint i munnen. Gravemaskiner, dumpere, hjulshovel og krane samt et 20-talls anleggsarbeidere sørger for å krysse jernbanelinjen på rekordtid. Her passerer hovedvannledningen til IVAR, parsell 3, skinnegangen ved Orstad.

Mektige i Lysefjorden

Utfordringene var enorme under arbeidet med den nylig åpnede Lysefjordbrua mellom Forsand og Strandalandet. Her heises gravemaskin på plass til arbeid i den stupbratte fjellskråningen.

Måtte gi tapt

Et mektig tre måtte vike for mektige karer på Gausel. Kåre Vatland (t.v.), Raymond Pollestad, Gudmund Kvia, Arne Liland og sagfører Wilhelm Svanes er riktig så fornøyde.

Store investeringer

En topp moderne maskinpark er helt avgjørende. Her er en tradisjonell og en utadisjonell graver i arbeid. Forgraverskuffa på maskinen i forgrunnen gjorde stor suksess i myra på Engelsvoll i Klepp nylig.

Medansvar

Risakarane investerer mange millioner årlig i nye maskiner, og førerne har alltid et ord med i laget. Tre nye, nette Kobelco-gravere kom i 1997, og førerne Guttorm Gudmestad (t.v.), Arvid Bø og Terje Egeland gleder seg i spenning til å ta fatt. Selger Veg.

Bryne-dammen

Kongo er nesten uttappet mens Risakarane i 1970 legger hovedkloakken fra Bryne og Kverneland til Nordsjøen.

Den første Brøyt’en

I 1966 ervervet Brødrene Risa seg den første hydrauliske maskinen fra Brødrene Søyland på Ree. Knut Terje Vatland håndterer her datidens overlegne gravemaskin.

Unik rørpresse

Tusenkunstneren Einar Grude konstruerte den unike røyrpressa som vakte stor oppsikt i media. Med den presset Risakarane overvannsledningen ved Kvål under jernbaneskinnene uten å grave.

Et knippe jubilanter

En rekke ansatte har hatt en lang arbeidsdag i firmaet. Her er brødrene Gerog (t.v.), Håkon og Tobias Risa sammen med fem av gullklokkemennene Harald Gimre (bak t.v.), Torgny Lode, Gustav Mæland, Hans Risa og Torgny Gimre.

Agro Forus

I 1966 opparbeidet Brødrene Risa hele det store området til daværende Rogaland Fellessalg, det som nå heter Agro. Her var Alstein Skeie med hjulshovelen midt på bildet. En Landsverk-maskin og en.

En ekte Åkerman

Wiremaskinen var en arbeidshest av dimensjoner. Kåre Høyland er i sving og lager kanal på Reime i 1960.

Anleggsarbeid

Brødrene Risa utførte utmerket arbeid på Sira-Kvina-anleggene i Sirdalen med sine Kockum hjulshovler og dumpere. Økonomisk var det så som så, og firmaet

Rørstøyperiet

Et unikt bilde av røyrstøyperiet på Motland i 1960. Her ligger boligfeltet Motland Terasse i dag. Til høyre på bilde, der den gamle Priestman Panter-graveren står, ble anlegget til Ferdigbetong bygget på midten av 60-tallet. Ellers ser du en Mercedes slep.

Nærbøkloakken

På Nesheim ser du Nærbøkloakken der den krysser Håelva. En god jobb for Brødrene Risa på slutten av 60-tallet.

En spesiell historie

Visste du at det faktisk er gravd tunnel under Kyrkjeveien på Nærbø – for hånd? Neppe, men faktum er at far til brødrene Tobias, Håkon og Georg, entreprenør Hans Mikal Risa, utførte denne bragden like før krigen.

Georg Risa med barna Bjarne, Turid og Gunn.

Et mektig skue

Det ser kanskje ikke så imponerende ut i dag, men Priestman Panter-graveren var en tøffing. Det samme var mannen bak spakene, Trygve Lode.

Slepevogn på selvstyr

Slik så det ut da slepevogna en kald vinterdag i 1957 på egenhånd tok turen inn i Gann Potteris kontorlokaler på Sandnes.

Nydyrket jord

Da Søylandsvatnet ble senket, ble det frigjort 200 mål dyrket jord til bøndene i området.

Vokste fort

Firmaet ble fort en stor arbeidsplass, og allerede i 1950 ble de ansatte fraktet over hele sørfylket til oppdrag. Her poserer Tobias (t.v.), Håkon, Torgny Gimre og Berner Gudmestad.

Den første annonsen

Enkel, nøktern reklame for eget virke så tidlig som i 1946.

Håndarbeid

Eivind Risa (t.h), bror av brødrene, leder steinsetting av nok en kanal. Alt gjort for hånd. Karen til venstre er Georg Høyland.

Rongjo

Her, under enkle kår på Rangen i Nærbø, vokste brødrene opp. Hus og løe i samme bygning.

Tyskermaskinen

Maskinen på bildet er av samme type som «Jarnspøkelset», firmaets første gravemaskin, en «Jarnspøkelset» hadde et noe annet graveutstyr.

Jernspøkelset

Slik så den ut, brødrenes første gravemaskin. Et 43 tonns monster av tysk fabrikat. Her i Harald Øglænds strek under arbeidet i Børaholsmyra.

Foreldrene

Hans Mikal og Taletta fødde fram 10 søsken. De tre yngste startet firmaet Brødrene Risa. Hans Mikal var læremesteren, en dyktig entreprenør. Til oslash;yre ser du datidens viktigste velder.

Lagre

Lagre