Store prosjekt

Du er her:
Store prosjekt

Samferdsel har siden oppstarten i 1948 vært et av Risas kjerneområder. Vi har over 70 års erfaring med bygging, vedlikehold og sikring av infrastruktur innen veibygging, luftfart og maritim virksomhet. Vi påtar oss både regionale samferdselsprosjekt og vurderer til en hver tid store oppdrag andre steder i landet.