Ledelse

Du er her:

Kortreist ledelse

Vi tror på korte avstander mellom de som utfører praktisk arbeid i produksjon og de som har svaret for å lede arbeidet. Vi når målene våre gjennom lagarbeid og opplevelse av tilhørighet.

Vår ledelsesfilosofi innebærer at mye ansvar legges til de delene av organisasjonen der den praktiske produksjonen foregår. For å nå våre mål om ansvarlig og desentral ledelse satser vi på kontinuerlig utvikling av alle ledelsesnivå – fra toppledergruppen til formenn. Risa skal være et godt sted å være for alle, det gjelder også for dem som har tatt på seg et lederansvar.

I tillegg til aktiv satsing på lederutvikling ønsker vi at alle ansatte skal oppleve at arbeidsdagen gir rom for å ta selvstendige og gode valg. Gjennom storsatsingen Ekta vare stimulerer vi den enkeltes refleksjon rundt sin egen arbeidspraksis.

Ekta vare styrker evnen til å ta ansvar innenfor viktige områder som etikk, moral, forebygging av arbeidslivskriminalitet og evne til å levere høy kvalitet. For oss er dette viktige sider ved lederoppgavene.