Visjon og verdier

Du er her:
Visjon og verdier
Å gjøre hverandre gode - Risa

Å gjøre hverandre gode

Vi vet at et godt team leverer bedre enn om vi står alene. Det betyr at vi skal strekke oss etter å levere topp kvalitet sammen. Vi vet også at vi bygger noe som er til beste for samfunnet rundt oss. Derfor er ofte resultatet av det vi bygger større enn oss selv – det skal glede mange.

Organisasjonskultur

Kultur er det vi sammen er blitt enige om at er viktig for oss. I Risa starter det med at vi har bestemt oss for å gjøre hverandre gode – for arbeidskollegaene, for kundene og for samfunnet rundt oss.

Våre verdier er: HMS, kundefokus, kompetanse, kvalitet, kremmerånd, åpenhet og ærlighet.