Risa bygger vindpark på Hennøy

Du er her:
Risa bygger vindpark på Hennøy

Risa AS og Falck Renewable Wind AS har signert avtale om bygging av Hennøy vindpark ved Bremanger. Kontraktssummen er i underkant av 100 millioner kroner. Byggearbeidet er startet og anlegget skal settes i drift første halvdel av 2019.

Oppdraget innebærer etablering av atkomst- og internveierveier, til sammen ca 13 kilometer. I tillegg skal det etableres fundamenter for 12 turbiner og etableres 7,5 kilometer med kabelgrøfter.  Jobben innebærer også bygging av en 20 meter bred ro-ro kai, samt grunnarbeidene på 1020 kvm for en trafostasjon.   Grunnarbeidene for lagringsområder er på totalt 6000 kvm.

Grønt skifte og bevisst strategi: For Risa er jobben et godt tilskudd i en eksiterende satsing på vindpark-utbygging.

– Vi er leveringsdyktig på slike prosjekt i hele landet, og har nå en god portefølje av vindkraftprosjekt, sier Kjell Skjølingstad, direktør for energi og industri i Risa.

For Risa kommer ikke disse oppdragene tilfeldig.

– Dette er en del av vår strategiske satsing. Vi skal være en nasjonal leverandør, noe vi er i ferd med å bli. I tillegg skal vi ha en solid posisjon i våre opprinnelige kjerneområder – for eksempel Rogaland. Vindkraftoppdragene bidrar til at vi får en god balanse mellom reisejobber og lokale jobber, presiserer administrerende direktør Trond Viding Tvedt.

Les også om saken på:

Bygg.no

At.no

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email