Risa i gang med bygging av Tonstad vindpark

Du er her:
Risa i gang med bygging av Tonstad vindpark

Bekrefter posisjonen innenfor vindkraft

Risa og Engie signerte nylig kontrakt på vindparken, som vil få en årsproduksjon på rundt 600 GWh, tilsvarende årsforbruket til 30.000 eneboliger. En ny 132 kV kraftledning frem til Ertsmyra transformatorstasjon skal sikre oppkopling mot eksisterende nett.

Tonstad vindkraftverk ligger på fjellplatået i Sirdal og Flekkefjord kommuner og består av 51 vindmøller med en samlet effekt på 200MW. Anlegget skal kobles til overføringskablene til Tyskland.

Risa skal bygge 46 km vei for interntransport, samt fundamenter, trafobygg, servicebygg, kabelanlegg og montasjeområder for vindmøllene. Parken dekker et areal på 26 km².

Dette er det fjerde vindkraftverket Risa har under utbygging.

Bærekraftig utvikling: For Risa er jobben med vindparken enda en bekreftelse på selskapets stilling innenfor utvikling av fornybar energi.
– Fra før har Risa tatt en solid posisjon i det grønne skiftet, blant annet gjennom å ta i bruk miljøvennlige løsninger i egen drift. Gjennom kontrakten med Tonstad vindpark viser vi at vi er en leveringsdyktig og kompetent organisasjon for dem som bygger vindparker. Vi har bygget flere vindkraftanlegg tidligere, og er for tiden godt i gang med Nord-Norges største vindpark på Kvaløya i Troms, sier Kjell Skjølingstad, direktør for energi og industri i Risa.

For Risa kommer ikke disse oppdragene tilfeldig.
– Vi tok et strategisk valg for rundt tre år siden om at vi ville satse på grønne løsninger og de mulighetene som ligger i fornybar energi. Dette ser vi nå resultatet av. I dag er andelen vindkraftjobber større enn noen gang i totalporteføljen vår, sier administrerende direktør Trond Viding Tvedt.

Tvedt legger vekt på at satsingen også har preget rekrutteringen de siste årene.
– Vindparkutbygging krever spesialkompetanse, og dette er noe vi har vært svært bevisst når vi har rekruttert nye folk. Samtidig har vi gitt eksisterende personale opplæring i de spesielle utfordringene som er knyttet til bygging av vindparker, sier Risa-direktøren.

Risa er allerede i gang med utbyggingen av anleggsveiene for prosjektet, som skal stå klart til drift i slutten av 2019. Kontraktsverdien for Risa er i underkant av 400 millioner kroner.

Les også om saken her:

Bygg.no

Aftenbladet.no

jbl.no – Risas satsing på energi har gitt bestillinger for en milliard

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email