Risa sentral i milliardutbygging i Troms

Du er her:
Risa sentral i milliardutbygging i Troms
Dr. Mathias Bimberg fra oppdragsgiver Prime Capital og administrerende direktør i Risa AS, Trond V. Tvedt var begge fornøyd med å få på plass avtalen.

Bygger Kvitfjell vindmøllepark – en av de største enkeltkontraktene i selskapets historie.

– Det er hyggelig å få en slik tillit. Oppdraget passer svært godt sammen med vår strategiske satsing på energisektoren. Samtidig er det en anerkjennelse av leveringsevnen vi har opparbeidet, blant annet gjennom en bevisst satsing på bedriftskultur, kompetanseheving, struktur, risikostyring og god generell styring med prosjektene. Vi får også gode tilbakemeldinger på vår evne til å samarbeide med oppdragsgiver, sier administrerende direktør i Risa AS, Trond Viding Tvedt.

Risa har i lengre tid satset strategisk på å bli en ledende leverandør for oppdragsgivere i energisektoren. Det innebærer blant annet rekruttering av personell med høy og relevant bransjekompetanse og organisering som passer leveranser innenfor denne sektoren.
– Vi er allerede godt posisjonert gjennom flere større oppdrag der det etableres infrastruktur for vannkraft. Dette har gitt nyttig erfaring som nå overføres til blant annet Kvitfjell-prosjektet. Vi er også i startgropen med andre vindkraftprosjekter, forteller prosjektdirektør Kjell Skjølingstad.

– Oppdraget vi nå har påtatt oss er spennende på flere måter. For det første ligger det lenger nord enn vi har arbeidet tidligere. I tillegg er prosjektet stort i vår målestokk. Det gjelder både i kroneverdi og spennvidde – kontrakten omhandler mange og ulike oppgaver. Konsortiet på oppdragsgiversiden er internasjonalt sammensatt, noe vi har erfaringer med allerede fra flere prosjekt innenfor energi-infrastruktur. Vi har et team med høy kompetanse på prosjektstyring som allerede er i gang, sier Trond Viding Tvedt.

Arbeidene er startet, og hele anlegget skal være ferdig i 2019.
– Risa har ansvaret for prosjektering og bygging av infrastruktur for vindparken, to trafostasjoner, bryterstasjon, service- og lagerbygg, 67 turbinfundamenter, 33/132kV internt kabelanlegg, oppgradering av 6 kilometer adkomstvei fra Sørfjorden og kai i Nordfjordbotn for ilandføring av turbinkomponenter, opplyser Kjell Skjølingstad.

Med dette oppdraget har Risa AS i dag en total ordrereserve på ca. 1,8 milliarder kroner. Risa-gruppens samlede ordreserve er ca. 2,0 milliarder kroner.

 

 

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email