Anleggsentreprenørene utfordrer samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på hjemmebane

Du er her:
Anleggsentreprenørene utfordrer samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på hjemmebane

Risa er vertskap når samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen besøker anleggsentreprenørene i Rogaland onsdag 2. mars. De lokale entreprenørene har lenge utfordret sentrale politikere på viktige spørsmål knyttet til næringens framtid.

Spørsmål som vil bli tatt opp med statsråden er blant annet:

Oppdragstørke: Skal de lokale entreprenørene måtte bygge ned næringen før de store oppgavene som E39 og Rogfast skal iverksettes?

Samfunnsregnskap: Vi ønsker å vise resultatene av et helt ferskt samfunnsregnskap som NyAnalyse har laget for Risa AS. Det er første gang det er blitt gjennomført en slik analyse på vegne av en stor anleggsentreprenør, og regnskapet viser store ringvirkninger til hele samfunnet utover de direkte tjenesteleveransene.
Er samfunnet tjent med at store oppdrag kun går til utenlandske giganter med langt dårligere arbeidsvilkår og ringvirkninger, eller har statsråden en plan for å sikre lokal og nasjonal leveringskraft også i årene framover?

Arbeidstidsbetingelser og konkurransevilkår: Hva synes statsråden om at Arbeidstilsynet aksepterer flere arbeidstimer per person for fagorganiserte enn ikke-fagorganiserte?  Dette gir ulike konkurransevilkår i markedet.

Miljø og økt dieselavgift: Nasjonal transportplan ble lagt fram 29. februar. Her legges listen høyt på saker som dreier seg om miljø, og det foreligger allerede forslag fra politisk hold om ytterligere økning i dieselavgiften. Dette rammer anleggsentreprenørenes virksomhet hardt økonomisk. Kommer statsråden til å støtte bransjens argumenter i den videre politiske behandlingen?

Pressen inviteres til å delta under besøket, og får anledning til å stille spørsmål mot slutten av møtet.

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email