Stor maskinoverlevering til Risa-gruppen i Rekefjord.

Risa døpte to nye tipptrucker fra Volvo Maskin. Torsdag 31. januar var en stor dag for både Risa-gruppen og Volvo […]

Risa styrer unna flere av de største veiprosjektene

Lei av krangler – har styrevedtak om å få ned omsetningen mot Statens vegvesen. Store entreprenører tjener lite og krangler […]