Anleggsmaskinfører-fag på Time VGS

Du er her:
Anleggsmaskinfører-fag på Time VGS

Populært anleggsmakinførerfag på Time VGS

Bygg- og anleggsteknikk Vg1 åpner for jobber som anleggsmaskin-fører forskalings-snekker tømrer betongarbeider anleggsgartner og idrettsanleggsfag murer og alle andre yrker som finnes på en byggeplass. Etter grunnkurset velger elevene mellom to forskjellige retninger på Time vgs: Vg2 anleggsteknikk eller byggteknikk.

– På Vg2 spesialiserer elevene seg i lælingpraksisen. Er valget anleggsteknikk kan elevene spesialisere og fordype seg innen anleggsmaskinfører fjell- og bergverk asfalt vei- og anlegg og banemontørfaget. Innen anleggsteknikk utmerker anleggsmaskinførerfaget seg som særlig populært forklarer Kristensen.

Mangel på lærlinger

Det er generelt stor mangel på lærlinger i bransjen entreprenørbransjen melder at det er for liten rekruttering innen fagene. Ved opptak i høst sto det 26 på venteliste for å komme inn på bygg- og anleggsteknikk ved Time VGS. Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) har sendt inn søknad om å opprette en ny klasse på Time og håper det kan bistå bransjens behov etter ny arbeidskraft.

Kristensen er selv utdannet innen entreprenør-bransjen han har tidligere vært lærer på Øksnevad videregående skole hvor han blant annet var læreren til Bjørn Risa fra 1991-1993.

– Bjørn var en besluttsom elev. Rett etter ferdig skolegang startet han opp Bjørns hage og anlegg og han var fullt overbevist om at selskapet skulle få det til og det har jo gått riktig så bra sier Kristensen.

Kristensen underviser ikke lenger men er det behov så trår han til. – Jeg liker veldig godt å undervise det er kjekt å jobbe med ungdom sier han.

Nøye på sikkerhet

I anleggsteknikk får elevene praktisk og teoretisk opplæring innen anleggmaskinfører-faget fjell- og bergverkfaget vei-og anleggsfaget asfaltfaget og banemontørfaget.

– Elever på Vg2 blir alltid kurset i HMS. Skolestart begynner med HMS-uka med fokus på dokumentert opplæring sikkerhet og kontroll brann og førstehjelp og sertifisert sikkerhetsopplæring på masseforflyttingsmaskiner. Vi er svært nøye med sikkerheten gjennom hele skolegangen vi lærer tross alt elevene vaner og rutiner som de tar med seg ut i arbeidslivet forklarer Kristensen.

Praksis på Laland

Praksisen i anleggsmaskinførerfaget foregår på Laland utenfor Bryne hvor det gis instruktiv opplæring på tre maskintyper: gravemaskin hjullaster og dumper. Her er det fem elever ute om gangen og området er utstyrt akkurat som på en anleggsplass – med brakke for spisepauser og med en stor maskinpark som består av litt nytt og litt gammelt.

– Elevene har to uker med teori og så en tredje uke i praksis. Vi har også maskinkjøringsområder ved Øksnevad VGS sier Tor Gøran Bore som er lærer i anleggsteknikk-faget.

Til Øksnevad i 2014

I 2014 slås Time VGS og Bryne VGS sammen til en skole med hele 1550 elever. Time kommune overtar en del av de gamle lokalene som Time VGS er i dag.

– Sammenslåingen blir svært spennende. Det blir et bra miljø for læring og vi trenger nye lokaler. I dag er det 180 ansatte på Time den nye skolen vil få ca 260 ansatte sier Kristensen.

Ved sammenslåingen flytter fagene anleggsteknikk anleggsmaskinmekanikker og arbeidsmaskin til lokaler ved Øksnevad VGS.

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email