Åpning av Norges første «motorveg» for syklister

Du er her:
Åpning av Norges første «motorveg» for syklister

Under den offisielle åpningen av Sykkelstamveien 2.september, takket statsråden Risa får å ha bygget av Norges fineste sykkelstamvei, og det helt uten skader.

Risa har bygget den første etappen på sykkelmotorveien som skal gå fra Sandnes til Stavanger. Etappen er 3,8 km lang og innebærer 4,5 m bred sykkelvei fra Åsser Jåttens vei til Sandnes grense.

I tillegg til arbeidet med veien, er det flyttet og lagt om betydelige mengder med infrastruktur i bakken, 1500 meter nytt kollektivfelt for buss langs E39 er bygget, samt 1200 meter  ny spillvannsledning for IVAR.

Byggetiden har vært 2 år, og det har vært brukt over 100 000 arbeidstimer på prosjektet.

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email