Åpning av ny gang- og sykkelvegbru, Somaveien

Du er her:
Åpning av ny gang- og sykkelvegbru, Somaveien

Onsdag 2. september 2015 var det offisiell åpning av ny gang- og sykkelvegbru, Somaveien, sammen med fylkesordfører Janne Johnsen, Sandnes-ordfører Stanley Wirak og vegsjef Region Vest Astrid Eide.

Prosjektet omfatter opparbeidelse av en 60 m lang gang- og sykkelvegbru over E39 “Motorveien“ i Sandnes kommune og tilkopling av eksisterende gang- og sykkelveg på begge sider. Samt 200 m gang- og sykkelveg på vest og østside av E39.

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email