Åpning av ny omkjøringsveien Bjorhaug, Hå kommune

Du er her:
Åpning av ny omkjøringsveien Bjorhaug, Hå kommune

Fredag 10. juni 2016 kl 13.00 åpnet den nye omkjøringsveien utenfor Risabygget på Nærbø.

Prosjektets omfang var i hovedsakelig å forlenge eksisterende veg «Bjorlandslettå» ned til Bernerveien og inngår som en del av en planlagt omkjøringsvei rundt Nærbø.
På denne måten får barna en trygg skolevei og Nærbø vil bli et roligere sentrum uten tungtransport. Dette var også intensjonen til kommunen for å bygge veien.

Vi oppfordrer alle ansatte, kunder og leverandører til å bruke den nye veien både personbiler og tungtransport.

Risa har i denne forbindelse fått ny besøksadresse: Bjorlandsringen 99, 4365 Nærbø. Postadressen er som tidligere.

Fakta om prosjektet:
Omkjøringsveien kobler seg på Bernerveien med en ny rundkjøring.
Det er bygget ca. 100 m støyvoll og 60 m støyskjerm ved den ene landbrukseiendommen.
Der veien krysser fv.161 Bjorlandsvegen er det bygget et T-kryss nord for ny veg, på sørsiden blir fv.161 til GS-veg.
Det er blitt lagt ca. 1300 m VA-rør og 280 m vannledning.
Det er GS-veg på hele strekningen med 2 kulverter.
Omlegging av gass og høyspent ved Bernerveien.

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email