Åpning av ny veg – Ree – Håland – Kvåle

Du er her:
Åpning av ny veg – Ree – Håland – Kvåle

Torsdag 23. juni kl 12.00 blei veien mellom Norheim og Håland som har fått navnet Brøytvegen åpnet for trafikk.

Denne høsten vinteren og våren er det blitt fullt kjør på alle deler av det omfattende anleggsarbeidet Risa AS har for Time kommune i forbindelse med Kvåleveien ny rundkjøring på fylkesvei 44 og tilhørende sykkelstier.

Arbeidet med den nye Kvåleveien begynte høsten 2009. Våren 2010 var det oppstart på sykkelstien fra Håland til Herikstad og høsten satte Risa AS aksjon på å etablere ny undergang og rundkjøring på fylkesvei 44 på Ree. Fra undergangen på Ree er det i tillegg bygget en gang- og sykkelsti bort til industriområdet samt ny vannledning fra krysset på fylkesveien til Ree industripark. Alt dette har en og samme oppdragsgiver nemlig Time kommune men selve anleggene ligger delvis spredt og vil ikke henge fysisk sammen etter ferdigstillelse.

– Selv om dette har vært én kontrakt har vi delt opp jobbene slik det var naturlig for oss. Det har vært ulike framdriftsplaner og delmål underveis. Vi har også hatt to formenn som har hatt den daglige kontrollen ute i felten. Vi har likevel hatt felles byggemøter for de ulike delene av kontrakten trekker anleggsleder Ove Johnny Lode fram.

Kvåleveien

Kvåleveien er det formann Jan Emil Reinertsen som har vært ansvaret for. Her har vi bygge en helt ny vei på rundt 1.250 meter fra Kvåle til det nye handelsområdet på Håland. Veien vil fjerne store deler av den tungtransporten som i dag går gjennom sentrum av Bryne og som med jevne mellomrom henger seg fast i jernbanebroen.

– Det er blitt bygget to underganger for gang- og sykkelsti og én for fe langs traseen. Selve veien er tofeltsvei med to rundkjøringer i. Arbeidet har stort sett bestått av masseutskifting. Prosjektet har tatt en del lenger tid enn planlagt fordi det måtte mye mer masseutskifting til enn det som var prosjektert. Totalt har vi nok kjørt 70.000 kubikkmeter med fjell inn og altså like mye dårlige masser ut forklarer Jan Emil Reinertsen.

Rundkjøring var ferdig til julen 2010

Den andre delene av kontrakten er det Ingve Haaland som har vært formann. Sykkelstien fra Håland og sørover til Herikstad som er på 1.400 meter ble påbegynt i våren 2010. Hovedtyngden av denne delen av kontrakten altså ny rundkjøring og undergang ved fylkesvei 44 overtok Statens vegvesen rundt årskifte.

– Vi begynte med å lage omkjøring for trafikken her i begynnelsen av oktober 2009. I november samme år var undergangen på plass. Siden har vi bygget opp gangstien og gjort oss ferdige med alle grøftene ved krysset. Sykkelstien fra Ree til Håland industriområde har gått parallelt med dette arbeidet kommenterer Ingve Haaland.

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email