Buggeland boligfelt B3

Du er her:
Buggeland boligfelt B3

Bogafjell Utbyggingsselskap AS og Kruse Smith Entreprenør AS skal i samarbeid
opparbeide Buggeland Felt B3 på Bogafjell til boligformål. Risa har inngått avtale her på ca 17 millioner for opparbeidelse av hovedanlegget. Disse arbeidene
inkluderer etablering av interne veger VA – og kabelanlegg grøntarbeider for fellesanlegg og lekeplasser samt klargjøring for tomteområder. Bjørn`s Hage har ansvaret for grøntområdene og Holt Risa for fundamentering av støyskjerm.

Geir Stensland er anleggsleder og Kato Skrettingland formann de startet opp på anlegget 6. oktober 2011 og sluttdato er satt til oktober 2012.

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email