Et ekstremt travelt og krevende år går mot slutten

Du er her:
Et ekstremt travelt og krevende år går mot slutten

Vi gikk inn i året 2010 som forsiktige optimister med basis i de handlingsplaner og tiltak som var iverksatt i etterdønningene etter finanskrisen men vi hadde ikke kalkulert med at Kong Vinter skulle ta regien. Den 19. desember i fjor lavet snøen ned over Rogaland og la et hvitt teppe som ble liggende til langt ut på våren i 2010. Dette medførte nye utfordringer for oss. Vi måtte for første gang i Risas historie permittere og varsle stans i flere prosjekt. Da det endelig ble vår og den opphopede ordrereserven skulle omsettes nærmest eksploderte det. Dette har påvirket driften i Risa hele året og vært meget krevende for organisasjonen totalt sett. Det har ikke gitt god nok effektivitet og vi ser at økt tidspress samt pressede marginer ikke har gitt de forventede resultat. Fokus videre i 2011 vil være å ta inn rett type jobb til rett tid tilpasset våre ressurser og ikke øke i omsetning.

Med basis i at vi ønsker å roe ned tempoet er vi komfortable med ordrereserven for neste år. Vi har i år startet opp 2 store prosjekt RV 13 Kilane – Hålandsosen og RV 510 Solasplitten sistnevnte er jeg prosjektleder for. Begge disse prosjektene styres etter ny modell; med eget prosjektstyre og egen prosjektorganisasjon ute i ’felten’. Vi ser behovet for å sy opp med støttefunksjoner tett på driftsapparatet. Dette bidrar til et bredere eierskap og nærhet til problemstillinger samt beslutningsmyndighet på stedet. Vi mener dette vil bidra til økt tillit og større forutsigbarhet. Risa har også startet opp 2 nye funksjonskontrakter innen DOV Arendal Ytre og Indre Ryfylke og vi har pr i dag ansvar for 8 funksjonskontrakter.
Som nevnt vil vi i 2011 fokusere mer på bunnlinje enn omsetningsrekord og vi tror vi vil kunne lykkes ved å ha god planlegging støttefunksjoner til drift samt optimal utnyttelse av ressurser. Vi ser allerede en del positive trender på mye av det vi har satt i gang i løpet av året og har også forventninger til at prisnivået så smått beveger seg oppover.
Nå får vi bruke juleferien selv om den er noe kort til å lade batteriene slik at vi er klar for ny innsats i 2011.

Vil benytte anledningen til å ønske både kollegaer og forretningsforbindelser en riktig fredelig julehøytid og alt godt for det nye året.

Anne Margrethe Skretting
Assisterende daglig leder

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email