Endelig framgang i Etiopia-prosjektet

Du er her:
Endelig framgang i Etiopia-prosjektet

Det er blitt arrangert to Bygdakvelder i Nærbø Kirke til inntekt for arbeidet som Gabriel Lende har drevet i Etiopia. Pengene er blitt formidlet gjennom stiftelsen Braincare.

Den første Bygdakvelden ble arrangert den 27. jan 2008. Da kom det inn 400.000 kroner. Det meste kom inn som sponsormidler fra næringslivet. Resten var inngangsbilletter og separate gaver. Alle som deltok av kunstneriske krefter stilte opp uten vederlag og vi fikk gratis leie av kirka.

Pengene som kom inn denne kvelden ble øremerket det som ble kalt ”fattigkassen” det vil si penger som skulle dekke utgifter for sykehusbehandling for pasienter som ikke hadde råd til å betale selv. Mange er blitt hjulpet både barn og voksne. De fleste av disse pasientene hadde hodeskader og ville ikke overlevd uten behandling.

Det er fortsatt et mindre beløp igjen. Og siden Gabriel med familie flyttet hjem til Norge i mai dette år er resten av ”fattigkassen” overført til Soddo Hospital som ligger ca 35 mil sør for Addis Abeba. Der arbeider Kari og Asle Årsland. Asle er anestesilege (og har et professorat ved Haukeland sjukehus) og han er sønn av avdøde misjonslege Åsbjørn Årsland fra Vigrestad.

Den neste Bygdakvelden ble arrangert den 1. febr. 2009. Da kom det inn 500.000 kroner. Det ble sagt på denne Bygdakvelden at pengene skulle brukes til å bygge opp et nevrokirurgisk senter knyttet til den amerikanske hjelpeorganisasjonen Cures barnehospital i Addis Abeba. På grunn av de økonomiske nedgangstidene som da hadde satt inn i USA viste det seg at Cure ikke kunne ta på seg driften av et slikt senter. Planene om det nevrokirurgiske senteret ble da skrinlagt og pengene ble satt på vent. Nå er Sykehuset i Soddo blitt et viktig senter for både behandling og spesialistopplæring av leger i Sør-Etiopia. Og Asle Årsland har en sentral oppgave her. Fra en annen giver har de fått en stor gave som gjør at de får kjøpt en ny CT-maskin til ca. 4 mill. til sin røntgenavdeling. Dette sier litt om omfanget av prosjektet. Men de mangler et bygg som de kan installere en slik maskin i.

Stiftelsen Braincare har etter tilsagn fra Bygdakveldkomiteen fått bruke pengene fra Bygdakveld 2009 til å finansiere dette røntgenbygget. Det er kostbart for det må bygges etter spesielle krav for å skjerme røntgen-strålene. Og de trenger dessuten en egen linje med høyvolt-strøm pluss egen transformator. Dette dekkes også av midlene fra Bygdakvelden. Dette anlegget er planlagt ferdigstilt i løpet av 2012.

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email