Erosjonssikringen av Knabensanden

Du er her:
Erosjonssikringen av Knabensanden

Risa AS signerte kontrakt med Kvinesdal kommune for erosjonssikring av Knabensanden august 2011 med en verdi på ca 20 millioner. Arbeidene er godt i gang og skal være ferdig november 2012. I hovedsak går jobben ut på å flytte sand fra et område og over til et deponi som vist på bilde over. Prosjektert mengde sand er 250 000 m3. Masseflyttingen utføres med tungt utstyr rekord er 9000m3 masse kjørt på en dag. Den største utfordringen er stabiliteten når vi skal hente sanden og vi har derfor måttet senket ned vannstanden.

Det skal også etableres kulvert parkeringsplasser og dreneringssystemer. Wiggo Botland er anleggsleder og Guttorm Lindefjell formann.

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email