Forbedrer resultatet

Du er her:
Forbedrer resultatet

Forbedrer resultatet med 50 millioner

På grunn av tynn luft må vi ta et skritt om gangen men tallenes tale er klar. Med et driftsresultat på 50 millioner kroner bedre enn 2011 er Risa-konsernet definitivt på vei mot toppen.

Risa-konsernet leverer en EBITDA på 93 millioner og et driftsresultat på 27 millioner kroner som er 50 millioner bedre enn året før.
– Dette forteller noe om kontantstrømmen i konsernet i tillegg til en hard avskrivingspolitikk sier Bjørn Risa.

Omsetningen er på 17 milliarder kroner mens ordrereserve er på 16 milliarder kroner. Det er nå 700 ansatte i konsernet.
Sykefraværet er på 39 prosent (09 over egen målsetting).

Tålmodighet
– Vi har hatt en snuoperasjon som har vært utfordrende og bra men preget av gode prosesser. Risa-konsernet er stort og vi skal ha respekt for at ting tar tid selv om jeg selv er en utålmodig sjel med hensyn til framdrift på inntjening. Det er viktig at vi har alle med oss og at vi har en sterk forankring i alle prosessene som kjøres sier Bjørn Risa.

Inntjening og kostnadsreduksjoner
Ifølge Risa bærer fjoråret preg av konsolidering med fokus på inntjening og kostnadsreduksjoner kontraktshåndtering og prosjektstyring. Det har dessuten blitt gjort noen omorganiseringer i flere av selskapene og ledelsessiden er blitt styrket.

Bjørn Risa benytter anledningen til å rose de ansatte.

– Bedriftskultur
– Jeg er stolt av de ansatte de gjør en kjempejobb hver dag. Jeg kan ikke annet enn å bøye meg for den positive bedriftskulturen som finnes i selskapene og den velvilje og fantastiske arbeidsmoral de ansatte viser gjennom jobben de gjør sier han. Vi ser også på rekrutteringssiden at vi klarer å rekruttere ansatte i forskjellige stillinger med rett kompetanse. Det viser at folk har lyst til å være en del av Risa-konsernet.

HMS
Konsernet har stadig et sterkt fokus på HMS og legger merke til SVV og bransjen generelt. Dette tar vi med oss og bruker internt i vårt HMS arbeid. Vi kan vise til følgende:
Vi har tre bedrifter som er uten skade noe som vi opplever som positivt.

Budsjett/marked
– Vi bor i en region med stor byggeaktivitet der vi nå har hatt gode politikere som har satt stor fokus på veibygging og infrastruktur i vår region. Dette vil jeg applaudere og ønske hjertelig velkommen. Vi går inn i en fase de neste fem årene som vi ikke har sett lignende tegn til siden 1948. Da er det viktig for oss å velge ut de jobbene som passer oss best. Vi legger opp til en omsetning på samme nivå som i fjor men vil klatre opp på inntjening:

BRI Holding:
BRI Holding bærer preg av resultatene i Risa-konsernet. De fleste av de andre forretningsområdene gir også positive resultat. Driftsresultatet er 45 millioner kroner mot 0 året før.

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email