Første test på vinterdrift bestått

Du er her:
Første test på vinterdrift bestått

26.10.12 – I natt har vi fått testet ut at vinterberedskapen vår fungerer som planlagt. På Jæren har vi har hatt 5-6 biler i drift i tillegg til innleide og arbeidet har gått knirkefritt sier Erlend Aksnes avdelingsleder vei verksted og transport i Risa AS.

Risa AS har natt til fredag saltet og brøytet strekningen fra Bue til Ålgård og var også operative i Sirdalen – hvor det var hvitt snødekke ned til Dorgefossen. Snøfallet ser ut til å fortsette utover dagen og Risa har fortsatt biler ute i beredskap.

– Snøfallet er ikke så omfattende. Vår oppgave er holde veien til en bestemt standard men forholdene forutsetter at biler som ferdes på veiene er skodd for vinterføret. Nattens trafikkuhell på Jæren skyldes biler på sommerdekk. Det er trafikantens ansvar å opptre på en forsvarlig måte i trafikken. Det er med andre ord på høy tid å bytte ut sommerdekkene oppfordrer Aksnes.

Kompetente sjåfører
Risa AS sine sjåfører på vinterdrift har høy kompetanse på traktorer brøyte- og strøbiler. I forkant av forrige vinter deltok sjåfører på et omfattende kurs i vinterdrift.

– 30 brøytebilsjåfører satt på skolebenken i en uke med målsetningen om å få mer forståelse for faget brøyting og strøing HMS og trafikksikkerhet. Kurset har hjulpet oss i optimalisere vinterdriften sier Aksnes.

Vinterens rekrutteringskabal begynner også å gå opp. I bransjen er det mangel på sjåfører med førerkort klasse to og det har tidligere vært vanskelig å rekruttere nok beredskap til vinterdriften.

– Harde vintre i begge ender krever spesielt mye ressurser på brøyteberedskap. Drifts- og vedlikeholdskontrakten på veier i Stavanger krever umiddelbar beredskap. I år lover rekrutteringen godt vi har fått god respons på rekrutteringskampanjene våre på vinterdriftssjåfører. Vi stiller i år mannsterke sier Aksnes.

Omfattende kontrakt
Driftskontrakt Stavanger inneholder et veinett der ca. 637 kilometer driftes etter såkalt «strategi bar vei». Det vil si at disse veiene normalt skal være snø- og isfrie gjennom hele vinteren.

Risa AS har ansvaret for veivedlikeholdet i kommunene Stavanger Sola Randaberg Kvitsøy Klepp Time Finnøy og deler av Sandnes Gjesdal og Hjelmeland i perioden september 2011- oktober 2016. Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver med funksjonsansvar for noen av oppgavene på riksveier riks-g/s-veier fylkesveger og fylkes-g/s-veier med tilhørende sidearealer utstyr og installasjoner.

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email