Fra under- til hovedentreprenør

Du er her:
Fra under- til hovedentreprenør

 Torsdag 8. juli ble en merkedag for Risa AS – først ble sluttoverleveringen på byggingen av firefeltsveien på E 39 levert til Statens Vegvesen deretter skrev partene under på Solasplitt-kontrakten.

Få om noen har vært sikre på at Risa AS skulle få den store kontrakten med å bygge den nye fire kilometer lange veien mellom motorveien og Sola flyplass. Grunnen var enkel – det skilte kun 06 prosent på de to billigste anbudene. Og det skilte kun 6 prosent fra høyeste til laveste anbud mellom de seks som var med på anbudsrunden.

– Vi har i lengre tid visst at vi var lavanbyder men har ikke turt å slippe jubelen løs. Statens Vegvesen skulle finregne på anbudene men nå er kontrakten underskrevet sier en smilende makedssjef Rune Løge. Han og mange andre i Risa AS har jobbet med den historiske kontrakten i lang tid og en egen prosjektgruppe er etablert.

– Vi går nå fra å være en underentreprenør til å bli en hovedentreprenør. Kontraktsummen er på nesten 300 millioner men halvparten blir brukt på underleverandører. Vi har allerede skrevet intensjonsavtaler med flere underleverandører men fortsatt er det noen som gjenstår sier Løge.
Solasplitt-organisasjonen blir for første gang et eget prosjekt der også støttefunksjoner som sekretærarbeid innkjøp og ikke minst økonomikontroll vil bli en integrert del av prosjektgruppen.

– Dette er den største kontrakten i bedriftens historie og vi har derfor organisert kontrakten med en egen prosjektgruppe. Målet er at alle ansatte som er med i dette prosjektet vil få et eierforhold til jobben. Dette vil sikre at vi har god kontroll på fremdrift og økonomi sier assisterende daglig leder Anne Margrethe Skretting som forteller at 40 Risa-ansatte vil ha Sola-splitten som sin arbeidsplass de neste to årene.

Hun var synlig stolt da den historiske kontrakten ble underskrevet noe alle i Risa AS har grunn til å være. Dette var et prestisjeprosjekt som mange ville ha men som Risa AS vant. Dette vil også få konsekvenser for andre bedrifter i Risa-konsernet.

– Det er klart dette vil få synergieffekter for andre selskaper i konsernet. Vi kommer til å bruke betong fra Jærbetong og Holt Risa og Bjørns Hage og Anlegg vil også være noen av underleverandørene. Denne kontrakten er med å trygge arbeidsplassene i hele Risa-konsernet sier Skretting.

SOLA-SPLITTEN
4 kilometer ny vei fra Motorveien (E39) til Sola Flyplass. Tre avkjøringer. Det skal også bygges ny sykkelstamvei i forbindelse med veiprosjektet. Oppstart august/september 2010 – ferdig september 2012.

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email