Går varsomt fram i vindmølleland

Du er her:
Går varsomt fram i vindmølleland

 Alle spor etter Høg-Jæren Energipark bortsett fra veiene skal være borte når konsesjonsperioden løper ut etter 20 års drift. Grunnarbeidet som Risa AS utfører må derfor utføres med stor varsomhet.

Byggingen av Høg-Jæren Energipark er i full gang etter ti års planlegging og godkjenning. Prosjektet er den første fullskala vindkraftutbyggingen sør for Trøndelag og har vært både omstritt og omtalt. Et viktig poeng for myndighetene er at området skal kunne tilbakeføres til den opprinnelige stand etter at konsesjonsperioden utløper.
– Etter tolv års drift er utbygger pliktig å legge fram for myndighetene en finansieringsplan for å avvikle parken.Dette gjelder alle synlige elementer bortsett fra veiene som blir liggende til framtidig bruk av grunneierne. Fundamentene hvor vindmøllene blir montert fjerner vi toppen av og dekker til «betongklossen» under med jord slik at det går an å så gras over forteller daglig leder i Jæren Energi AS Lars Helge Helvig.
Det største inngrepet i bakken nemlig 14 kilometer med interne veier inn på området og mellom vindmøllene blir derimot liggende.
– Både NVE og vertskommunene Time og Hå har vært opptatt av at veiene blir bygget mest mulig skånsomt. Det blir ingen store skjæringer i naturen. Utfordringen er at veiene må bygges med store nok kurver til at lastene med vindmølleblader skal komme fram trekker Lars Helge Helvig fram.

50 meter lange laster

Risa AS og hovedentreprenøren Kruse Smith kommer til å jobbe parallelt med byggingen av vindmøllefundamenter og grunnarbeidet for veier grøfter og fundamenter fram mot åpningen av parken 1. juni neste år. Først i mars april neste år vil det være klart for å begynne monteringen av vindmøller. Selve monteringen blir altså bare en liten del av anleggsperioden.
– Veiene må være seks meter breie og tåle et høyere akslingstrykk enn en standard veikropp på grunn av mobilkranen som skal heise på plass delene. Denne kranen finnes ikke i Norge men må transporteres hit fra et sted på kontinentet. Den blir demontert for å kunne fraktes men det er ikke hensiktsmessig å ta av alle delene for hver gang den skal flytte mellom de ulike møllene. Derfor blir veiene bygget med masser som tåler ekstreme påkjenninger. Men det skal være grusdekke presiserer Helvig.
Kurven på veiene henger sammen med lengden på lastene som skal inn.
– De lengste lastene er på opptil 50 meter og består av vindmølleblader. De kan ikke deles opp slik som tårnene. Hvert blad tilsvarer én last med 15 meter av bladet stikkende ut bak. Bare den delen som stikker ut fra lastevognen er like lang som en buss så det dreier seg om nokså lange laster smiler Lars Helge Helvig.

 

Åpent for turgåere

Langs avkjørselen til vindmølleparken fra riksvei 504 mellom Varhaug og Kartavoll er store deler av leplantingen nå hogget ut. Her blir det en parkeringsplass hvor besøkende til området kan sette fra seg bilen.
– Under anleggsperioden tenker vi at området blir mest mulig avstengt mens i driftsperioden ser vi for oss at området blir åpent for turgåere og syklister. Ingen andre enn grunneierne og de som har en jobb inne på området å gjøre kan imidlertid kjøre bil inn. På Smøla hvor det er en stor vindmøllepark har vi lagt merke til at snøen legger seg tidlig på veiene. Det vil neppe være behov for å brøyte noe særlig så her kan det bli fint å ta seg en skitur mellom vindmøllene tenker Lars Helge Helvig høyt.
Ved servicebygget som skal settes opp inne i selve vindmølleparken er det planlagt å montere opp tavler med informasjon om prosjektet og monitorer hvor en blant annet følge med på hvor mye strøm som blir produsert i øyeblikket.
– Vi har engasjert arkitektfirmaet Helen & Hard til å gi form til bygget slik at det blir lagt vekt på arkitekturen. I servicebygget blir det foruten trafo og elektrisk utstyr kontrollrom lager verksted og møterom med vinduer i alle retninger mot vindmølleparken oppsummerer den daglige lederen.

Høg-Jæren Energipark

Jæren Energi AS skal sette opp 32 vindmøller på Skjæret på Høg-Jæren.
Hver turbin er på 23 MW så den samlete effekten på anlegget blir 736 MW med en årlig produksjon av 250 GWh.
Hvert vindmølleblad skal være 50 meter langt. Rotoren på vindmøllene har tre blader og vil være montert i toppen av en 80 meter høy mast.
Kruse Smith er hovedentreprenør for byggeprosjektet med Risa AS som underentreprenør på grunnarbeidet.
Kontrakten til Risa AS er på rundt 25 millioner kroner.
Vindparken skal være i drift fra 1. juni 2011.

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email