Gudmund Kvia gjør comeback i Risa

Du er her:
Gudmund Kvia gjør comeback i Risa

Hjemkomsten

Etter fem år i Teambygg tar han med seg gode minner og erfaringer fra ”den andre siden av bordet” men hjertets røst har talt. Det er i Risa hanhører hjemme.

For fem år siden søkte Gudmund Kvia nye utfordringer etter 24 års tjeneste i Risa. Han fikk seg god jobb trivelige kolleger og spennende prosjekter iTeambygg. Men nå er han altså tilbake. Rett etter påske fikk han stol skrivebord og kontor. Mye er ved det samme mens noe er helt forandret medgir han. Den nye anbudssjefen synes uansett at kombinasjonen er spennende. Han er klar på at han tar med seg en god bagasje inn i Risa.

– Jeg har utvilsomt fått gode erfaringer som gjør meg enda bedre rustet til å gjøre en god jobb hos Risa. Det har vært god lærdom og en god skole som jeg ikke ville ha vært foruten slår han fast.

Det har skjedd noe siden sist

De siste 10 årene i Risa var han anleggsleder. Endringene når han kommer tilbake er til å ta og føle på.

– Jeg har for eksempel aldri vært i det nye bygget før nå og det må jeg si; Det har virkelig blitt flott. I tillegg er det jo mange nye mennesker som jeg etterhvert skal bli kjent med. Jeg ser jo at Risa har hatt en god utvikling de siste fem årene blant annet med nye gode rutiner. Og så er det jo selvfølgelig veldig trivelig å treffe de gamle arbeidskollegene fra forrige periode igjen sier han.

Magefølelsen

Selv om han trivdes godt i Teambygg fikk han etterhvert en magefølelse for at det var i Risa han skulle være.

– Det slo meg at jeg hører til her og at tiden nå var kommet for å komme tilbake. Det har vært en utrolig bra start og jeg har fått mange positive tilbakemeldinger. Risa er en god arbeidsplass og det er vel totalpakken som var avgjørende for min del. Det er en god gjeng her inne spennende oppgaver og en ledelse som er tar vare på sine ansatte. Jeg gleder meg rett og slett til å gå på jobb om morgenen medgir han.

Enorm utvikling

Hvordan har bransjen endret seg siden du først begynte i Risa as for 25 år siden?

– Det har vært en voldsom utvikling der papir dokumentasjon og HMS-styring har fått en stadig mer dominerende plass. Det setter selvfølgelig store krav både til bransjen og til oss i Risa.

På mange måter er dette endringer som har vært nødvendige og som på sikt gir et løft til hele næringen. Risa er godt posisjonert til å være et foregangsfirma i tiden fremover. Det er spennende tider. Nå ser det virkelig ut til å løsne etter virkningene av finansuroen i 2008 og investeringslysten er tilbake. Jeg har veldig store forhåpninger til Risa i tiden framover sier han.

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email