Historisk veiåpning

Du er her:
Historisk veiåpning

–Fylkesvei 47 Norheim-Raglamyr er det største og viktigste veiprosjektet Risa har gjennomført i nordfylket – det er klart vi er stolte!

Regionsleder i nordfylket Jostein Milje har sett fram til denne dagen. Det har også resten av Haugalandet og Rogaland forøvrig. Åpningen av fylkesvei 47 Norheim-Raglamyr har vært etterlengtet planleggingen av veistrekningen begynte allerede på slutten av 1970-tallet. Først i februar 2011 omlag 35 år senere begynte det praktiske arbeidet med å få veien på plass – med Risa AS bak ratt og grabber. Nå ett år og tre måneder senere skuer Milje ut over den 1680 meter lange strekningen – og puster lettet ut.

– Prosjektet har gått veldig bra. Arbeidet har gått som planlagt og vi har ikke hatt skader. Med på Risa-laget har det vært femten ansatte pluss et innleid mannskap på rundt ti personer sier Milje. Risa-laget er også godt representert på denne merkedagen med blant annet prosjektleder Rune Stumo stigningsingeniør Tor Arild Medhaug prosjektingeniør Birte Lill Eskevik driftsleder Øyvind Stange og HS-KS prosjektansvarlig Silje Erga.

Foruten tofeltsveien som er tilrettelagt for fremtidig utvidelse til fire felt har strekningen gode gang- og sykkelstier tre underganger og Spannardalen Bru som er en gangbru.

– Strekningen er tilrettelagt for de myke trafikantene på ypperste vis med to separate traseer for syklende og gående. Dette er ikke bygget i Haugesundsområdet før forklarer Milje.

Håper på Forus-effekten
Fylkesvei 47 Norheim-Raglamyr avlaster i første omgang Karmsundgaten og Opel-krysset. Veisambandet strekker seg gjennom både Haugesund og Karmøy kommune og representanter fra begge sider av veien er tilhørlig til stede under den staselige åpningen.

Karmøy-ordfører Aase Simonsen kan ikke rose den nye veistrekningen nok.

– Vi håper på samme effekt som næringslivet på Forus har opplevd. Veien knytter oss tettere sammen og vil opprettholde og styrke veksten i området. Stikkordet er god kommunikasjon og effektiv infrastruktur. Jeg gleder meg til å slippe Opel-krysset og ser fram til en akseptabel reisetid på denne strekningen sier Simonsen.

Foruten politikere er oppmøtet under åpningsmarkeringen storslagent. I Rogaland største rundkjøring som er hele 80 meter i diameter er det plass til næringslivsrepresentanter Statens Veivesen entreprenørene Risa og Vassbakk & Stol nysgjerrige naboer et svært skolekorps – og ikke minst et veldig ivrig pressekorps.

Inn i historiebøkene
– Denne veien er viktig for hele fylket vårt vi blir knyttet tettere sammen. Med åpningen i dag skriver vi oss inn i historiebøkene dette er første steg mot T-forbindelsen som vil gjøre fylket vårt mindre sier fylkesordfører Janne Johnsen i sin åpningstale.

– Trafikkflyten blir bedre nå er det slutt på kork kø og kaos. De gode forholdene som er tilrettelagt for de myke trafikantene må også trekkes fram bare se på de flotte gang- og sykkelstiene undergangene og opplegget for kollektivtransport sier Johnsen og fortsetter:

Men før snorer klippes må man hedre de som hedres kan. Gratulerer med dagen Risa og Vassbakk & Stol dette er en dag vi alle er stolte av – takk for utmerket utført arbeid!

Fylkesordfører Johnsen klipper snor og erklærer veien Norheim-Raglamyr for åpen som seg hør og bør – og akkompagnert av korpsmusikk venter alle spent på at første bilist skal komme kjørenes fra Norheim.

Etter to minutter kommer en rød bil trillenes med pensjonist Jan Halvorsen bak rattet. Han får overrekt blomster og i det samme blir bilen usynlig – pressekorpset dekker hele bilen alle vil ha en prat med den første som kjører veistrekningen Norheim-Raglamyr. Og det er jo forståelig: Pensjonist Jan Halvorsen har akkurat skrevet seg eller kjørt seg inn i historien.

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email