HMS på agendaen hos Statnetts konsernledelse

Du er her:
HMS på agendaen hos Statnetts konsernledelse

Tidligere i år opplevde Statnett to tragiske dødsulykker hos sine leverandører. Med dette som et alvorlig bakteppe innkalte konsernsjef Auke Lont umiddelbart de viktigste leverandørene til et møte der sikkerheten i prosjektene sto på agendaen. Fredag 16. september var det kalt inn til et oppfølgingsmøte. Denne gang sto sikkerhetskultur sentralt på agendaen.

I det første møtet var kun toppsjefene invitert. Denne gang var selskapene bedt om også å ta med en person som jobber i produksjon.

– Det var veldig viktig å møte leverandørene igjen. Spesielt viktig var det at leverandørene denne gangen hadde med seg ansatte med praktisk erfaring, sier Auke Lont i etterkant av møtet.

Statnetts toppsjef understreket hvor viktig det er å sikre at det er sammenheng mellom selskapenes planer og mål på HMS-området, og at dette faktisk fungerer i det praktiske livet.

Trond V. Tvedt sier at Risas kultursatsing Ekta vare har akkurat dette som et av hovedmålene, og det var en viktig begrunnelse for å ta med en ung maskinfører til møtet.

– Det er de unge med jobber i produksjon som er aller mest utsatt for ulykker. For meg var det derfor viktig å invitere en ung medarbeider til møtet. Skal vi lykkes i vårt HMS-arbeid er det spesielt viktig at de unge er involvert i arbeidet, sier Tvedt. – Salve Ådneram er 21 år og tok fagbrev som maskinfører hos oss tidligere i vår. I møtet med toppledelsen for noen av de største energileverandørene i verden gjorde han en flott innsats. Han forklarte hvordan HMS-arbeidet er integrert i alt vi gjør, helt ned til de enkleste operasjonene. Til syvende og sist er det akkurat dette det dreier seg om, framhever Trond V. Tvedt.

Det var enighet blant deltakerne i møtet hos Statnett om å møtes igjen tidlig i 2017. Da skal møtet legges til en anleggsplass. Målet er å bringe samarbeidet videre og bidra til å gjøre Statnetts HMS-handlingsplan så god som mulig.

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email