Hove Gård

Du er her:
Hove Gård

Hove gård

– Kjempejobb for de neste to-tre årene

Med nylig inngått kontrakt på 50 millioner kroner er Risa sikret arbeid for de neste to-tre årene på Hove gård i Sandnes

Prosjektet med boligutbygging på Hove gård er foreløpig helt i startfasen med kontraktskriving forberedelser og framdriftsplaner på dagsorden.

– Men dette er en stor jobb for oss som tar ressurser to til tre år fram i tid og sikrer folk og fe framover ler prosjektleder Geir Stensland i Risa as. Han legger til at dette er en bra jobb for selskapet som skal gjøres for Team Bygg og Jadar Hus.

Alle opparbeidelser

I alt skal det bygges opp mot 200 boliger på Hove gård men i første byggetrinn skal det bygges 19 rekkehus og 42 leiligheter i tillegg til balløkke lekeplass og barnehage. Feltet får sitt eget energianlegg som gir behagelig rimelig og miljøvennlig oppvarming til boligene. Parkering blir under bakken og sikrer bilfritt gatetun.

– Vi får ansvaret for alle opparbeidelser før selve byggingen starter sier Stensland. Riggingen begynner like før sommerferien mens de tekniske arbeidene starter opp i august.

Infrastruktur

Risa as har ansvaret for all infrastruktur på Hove gård. Alt i fra utgravinger veier og lekeplasser til parkering rørledninger asfaltering og beplanting skal bedriften beskjeftige seg med i de nærmeste årene.

– Jeg regner med at vi vil ha mellom seks og ti mann gående fast på dette prosjektet de neste to årene fortsetter prosjektlederen.

Utfordrende logistikk

– Dette er en veldig kjekk men utfordrende jobb med mye som skal koordineres slår Geir Stensland fast. Det er et stort boligfelt med mange detaljer som skal på plass.

– Det blir nok travelt med en utfordrende logistikk. Det er mye som skal settes i hop og alt skal gjøres i riktig rekkefølge fortsetter han. Han mener likevel at alle forutsetninger er til stede for at dette skal bli en grei jobb.

– Jadar Hus og Team Bygg er seriøse aktører med gode byggeledere så dette tror jeg blir kjekt sier han.

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email