Hyttesesongen godt i gang i Sirdal

Du er her:
Hyttesesongen godt i gang i Sirdal

Risa AS arbeider nå med fem hyttefelt i Sirdal men det er fremdeles litt igjen til nivået fra 2007.

Alle kjenner til det klassiske bildet av Øvre-Sirdal; ski snø fjell og oppkjørte løyper. For de fleste er plassen knyttet til aktiviteter i vinterhalvåret men når snøen slipper taket og folk trekker andre steder ruller Risa AS sine maskiner inn.

Tidlig i gang
Anleggsesongen har altså et motsatt fortegn av vintersesongen og noen ganger som i år slipper snøen tidlig og en kan komme i gang igjen.
– Snøen forsvant relativt tidlig i år så vi kom i gang fra starten av mai. Normalt kan vi holde på ut november men det har hendt at vi har holdt gangen til jul. Kan vi jobbe i desember er det en ren bonus sier Mads Hompland regionsleder i sør for Risa AS.

I disse dager er ca. 15 mann i sving på fem ulike hyttefelt i området rundt Fidjeland men det vil med tiden være totalt 20-25 i arbeid med ulike jobber. Arbeidsstokken er stort sett fra Sirdal og Kvinesdal men for enkelte jobber som boring trekker det også opp folk fra flatlandet i vest.

– Prosjektene er nokså standard og i tråd med det vi alltid har holdt på med. Det er litt fjell og bløte parti men ikke noe uvanlig så det er ikke den store utfordringen sier Hompland.

Stabilt marked
De fleste jobbene er nye trinn på alt eksisterende felt men det jobbes også med et nytt felt på Øyna. Arbeidet utføres sammen med både Solhytten og Sinneshyttå. Nivået på jobber er relativt stabilt men hyttemarkedet har ennå ikke kommet opp på tidligere høyder ifølge Hompland.

– Vi er totalt involvert i rundt 40 tomter som skal opparbeides. Nivået i år er omtrent likt som fjoråret så det er ennå et stykke igjen til det nivået som var i 2007 før finanskrisen avslutter Mads Hompland.

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email