Ny kontrakt til 113 millioner

Du er her:
Ny kontrakt til 113 millioner

Så snart E 39 er ferdig begynner Risa AS med et nytt stort veianlegg denne gang i Suldal. Kontrakten omfatter rassikringstiltak og breddeutvidelse av riksvei 13 langs Erfjord.

Det var god stemning i administrasjonsbygget til Risa-konsernet på Nærbø da det ble klart at Risa AS hadde levert inn det laveste anbudet på utbedring av riksvei 13 i Suldal. I løpet av første halvdel av mai er kontrakten underskrevet hvis alt går etter planen. Anlegget er blant de største Risa AS har vunnet og har oppstart i juni samtidig med ferdigstillelsen av E 39 i Sandnes.
– Dette var en gledelig nyhet. Det passer veldig godt med et så stort anlegg nå. Anleggsperioden er på 15 måneder smiler anbudssjef i Risa AS Lars Børge Stene.

Risa Rock med på laget

Anleggssjef for utbyggingen på riksvei 13 blir Geir Egil Fredriksen. De ansatte i Risa AS har med seg Risa Rock på laget når det skal bygges om lag 630 meter med tunnel i prosjektet. I tilknytning til tunnelen er det 730 meter med vei og forskjæringer i dagen.
– Statens vegvesen har delt prosjektet inn i to deler én for rassikringstiltak og én for breddeutvidelse. De to delene av veien henger sammen så for oss blir dette ett anlegg. Det er 120.000 kubikk faste masser i arbeidet som ligger i dagen mens i tunnelen er det 40.000 faste kubikk forteller Lars Børge Stene.

Fire kilometer breddeutvidelse

Mye av steinmassene skal brukes til breddeutvidelse av rundt fire kilometer av riksvei 13 langs Erfjord. Overskuddsmassene i prosjektet skal fraktes til Hjelmeland på lekter og brukes til fylling for et framtidig kaiområde.

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email