Lavbyder på veiprosjekt i nordfylket

Du er her:
Lavbyder på veiprosjekt i nordfylket

Risa AS hadde den laveste prisen da det var anbudsåpning på det nye veiprosjektet mellom Norheim på Karmøy og Raglamyr i Haugesund. Marginen til neste anbyder er på kun 26 prosent.

Markedssjef i Risa AS Rune Løge er veldig fornøyd med at anbudet som skulle konkurrere om den nye parsellen av fylkesvei 47 så langt ser ut til å ha stukket av med seieren. Anbudsåpningen skjedde torsdag 9. desember. Da stod jubelen i taket både på Nærbø og i Haugesund.

– Dette var en skikkelig innertier. Marginen opp til neste anbyder var på 26 prosent noe som viser at vi har klart å prise dette prosjektet helt riktig. Det er et godt samarbeid mellom markedsavdelingen og drift som ligger til grunn for dette kommenterer Rune Løge.

Nå gjenstår det at kontrollregningen av anbudene bekrefter at Risa AS er lavbyder og dermed kan gå i gang og planlegge oppstarten av anlegget.

For regionsjef i avdelingen i nordfylket Trond V. Tvedt passer det utmerket med et nytt stort veiprosjekt nå.

– Vi overleverer et stort veiprosjekt like nord for Haugesund før jul.

Det passer utmerket å gå i gang med et nytt stort veiprosjekt tidlig på nyåret. Hvis alt går etter planen regner jeg med at vi kan starte opp med å bygge veien rundt månedsskiftet januar februar neste år slår Trond V. Tvedt fast.

Prosjektet har ferdigstillelse 30. april 2012. Prisen som Risa AS har satt for bygge veien er rett i overkant av 70 millioner kroner. Den nye veien som er en tofeltsvei skal skape en bedre forbindelse mellom nordre del av Karmøy og næringsområdet på Raglamyr i Haugesund.

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email