Lavbyder i Stavanger-kontrakten

Du er her:
Lavbyder i Stavanger-kontrakten

Risa AS var lavbyder da anbudene til ny drift- og vedlikeholdskontrakt for Stavanger ble åpnet denne uken. Kontrakten har en verdi på 433 millioner kroner.

 

Hvis kontrakten blir endelig bekreftet vil Risa AS få ansvaret for veivedlikeholdet i kommunene Stavanger Sola Randaberg Kvitsøy Klepp Time Finnøy og deler av Sandnes Gjesdal og Hjelmeland de neste fem årene. Risa AS har allerede hatt ansvaret for denne kontrakten gjennom inneværende periode. Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver med funksjonsansvar for noen av oppgavene på riksveger riks-g/s-veger fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sidearealer utstyr og installasjoner

Kontrakten gjelder for perioden 1. september 2011 til 31. august 2016. Byggherren har opsjon på å forlenge kontrakten med 12 måneder etter kontraktens utløp.

Vegnettet som omfattes av oppdraget (inkludert armer og ramper) består av:

928644 km veg totalt

hvorav

140326 km riksveg

53612 km riks-g/s-veg

647005 km fylkesveg Rogaland

87701 km fylkes-g/s-veg Rogaland

 

 

 

 

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email