Midt i trafikken

Du er her:
Midt i trafikken

Karene som jobber med utbedringen av Bøkrysset på Karmøy blir minnet om viktigheten av prosjektet 23.000 ganger i døgnet.

Så mange kjøretøy passerer nemlig i gjennomsnitt hvert døgn over det som fram til T-forbindelsen åpner er Karmøybuens eneste fastlandsforbindelse.
Ved det eksisterende krysset mellom rv.47 og fv.840 er det flere påkjørsler fra et industriområde. Elevene fra ungdomsskolen like ved må krysse veien for å komme til bussen.

– Vi vil få en helt annen trafikkflyt her når det nye krysset er ferdig konstaterer anleggsleder Ole Bjørge i Risa AS.
Trafikken skal samles i en stor rundkjøring med en diameter på 40 meter. Riksveien skal ha fire felt i 150 meter på begge sider av rundkjøringen og det skal lages en undergang som binder sammen busslommene på begge sider av veien. Arbeidet inkluderer også bygging av nytt VA-system omlegging av gassledning og etablering av ny felles kabelgrøft.

– Allerede eksisterende gassledning i bakken må kappes og legges om – kabler for strømforsyning følger i store deler samme grøft her er det viktig med sikkerhetsavstand mellom gass og kabler.

Arbeidet ble påbegynt 14. mars og skal være ferdig 16. desember. Stor trafikkbelastning i kombinasjon med kort byggetid er den største utfordringen ved anlegget.

– Samtidig er dette viktig å få til. Vi ønsker at arbeidet skal gå på en slik måte at trafikanter og de som bor her merker minst mulig til det sier anleggslederen. Arbeidet med industriveien som skal lede inn mot rundkjøringen er derfor prioritert så den kan brukes som omkjøringsvei ved behov.

Det er en utfordring å jobbe tett inntil så mye trafikk. Riksveien har permanent redusert fartsgrense til 50 mens arbeidet pågår. I perioder hvor det jobbes tett opp mot trafikken har Risa AS fått tillatelse til å skilte ned til 30.

– Trafikantene respekterer for det meste skiltingen særlig den laveste hastigheten. Så er det opp til oss å plukke ned 30-skiltene når vi ikke jobber ved veien så vi beholder den respekten sier Bjørge.

Utbedringen av Bøkrysset vil bedre trafikkflyten på en vei med stor belastning.
– Tryggheten til skolebarna blir også mye bedre når de slipper å krysse veien for å komme hjem eller til busstoppet sier Ole Bjørge.

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email