Ny kontrakt signert

Du er her:
Ny kontrakt signert

Mandag 18. mai 2015 signerte Risa kontrakt med Statens vegvesen, Fv. 504 Prestakrysset – Skrettingland, Varhaug.

Prosjektet omfatter utvidelse av en strekning på ca. 1400 meter. Fylkesvegen skal utvides til en veibredde på 7,5 meter, H2 standard, og det skal etableres separat gang- og sykkelveg på hele strekningen, samt en kulvert for gang- og sykkel. På strekningen skal det etableres VA-anlegg for Hå kommune.

Arbeidet settes i gang i snarest og  skal ferdigstillelses 14. april 2016.

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email