Nytt Bygneskryss

Du er her:
Nytt Bygneskryss

Dette var et prosjekt Risa ønsket å vinne!

Anleggsleder Vidar Tøtlandsmo er klar på den saken og bekrefter at for Risa er det viktig å vise igjen på Haugalandet.

Vi har pr i dag fem prosjekt på Bømlo så nå var det på tide med et på Karmøy.

Bygnes krysset er etterlengtet og da spesielt for industriområdet som grenser inn mot FV 47.

Arbeidet består i graving av grøfter masseutskifting og to nye rundkjøringer. Disse rundkjøringene er særdeles viktige med tanke på det tilgrensende industriområde og videre utvikling.

Prosjektet er i gang og skal være ferdig i slutten av 2014. Kontraktsummen er på 35 mill.

Jeg har stor tro på at dette blir kjempebra. Vi har dyktige motiverte medarbeidere som står klar til å ta fatt på prosjektet og nå gleder jeg meg til å komme i gang sier Vidar.

Fakta om prosjektet:


Det trafikkerte T-krysset på fv. 47 på Karmøy skal bygges om til en rundkjøring med fire armer der fv. 47 møter fv. 511 (Avaldsnesvegen). Innkjøringen til industriområdet på vestsiden av fv. 47 blir ny og vi skal også bygge en rundkjøring inne på industriområdet. To kulverter ivaretar myke trafikanter og gir planfri kryssing av fylkesvegene. Ny gang- og sykkelveg langs skal også på plass sammen med midtrabatt og veglys.

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email