Oppstart av arbeid på E134 i Skjold

Du er her:
Oppstart av arbeid på E134 i Skjold
Arbeidet med å utvida E 134 med romlefelt fra Isvik til Li i Skjold starta mandag. Et års anleggstid venter.

I et år skal folk fra Risa A/S jobba med å utvida E 134 i Skjold, fra Isvik til Li, for å få på plass et romlefelt i midten av vegbanen.

Heile veglengda, ca. 3 km, skal også få autovern som skille til gang- og sykkelvegen. I dag er det bare en grønn rabatt som skiller gangvegen fra bilvegen på mesteparten av strekninga.

Driftsleder Øyvind Stange i Risa A/S seier det i perioder vil bli sett opp trafikklys og innført køyring i bare eit kjørefelt medan arbeidet pågår. Dette blir gjort om omsyn til sikkerheten for de som skal utføra vegarbeidet.

Vegbanen blir utvida ca. 1,5 meter i bredda, men det meste går til romlefelt og plass til autovern. Steingardane på Li vil bli fjerna.

Det blir ventelig en litt forsiktig start med to gravemaskiner og lastebiler som køyrer bort gras og mold i rabatten mellom vegen og gangvegen.

Tiltaket med romlefelt er gjort for å minska faren for ulykker. Det er ei kjent sak at romlefelt midt i vegen er til god hjelp, for eksempel for bilister som er uoppmerksomme eller held på å sovna.
Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email